Ana Sayfa Tanıtım İşyeri hemşiresinin görevleri

İşyeri hemşiresinin görevleri

hemsireUluslararası standartlarda bir işyeri etiğine, sağlığına ve güvenliğine sahip olabilmek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri güvenliği yasasını yeniden düzenledi. Buna göre elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu hale getirildi. Öte yandan, bakanlıkça düzenlenen yeni yasa uyarınca, işyerlerinde yardımcı personel de bulundurulması zorunludur. Bu personelin bir kanadını da işyeri hemşireleri oluşturuyor.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda iş güvenliği hemşiresi , 2010 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte “diğer sağlık personeli” olarak tanımlanır. Bu personelde ayrıca sağlık memuru, acil tıp teknisyeni de yer alır. İşyeri hemşiresi olmak için hemşirelik diplomasına sahip olmanın yanında, bakanlığın açtığı kurslarda eğitim görmüş olmak ve işyeri hemşiresi sertifikası sahibi olmak gerekir. İş güvenlik hemşire ve diğer personelin görevi temelde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına yardımcı olmaktır.
Aslında işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları belli bir yönetmelikte düzenlenmiştir. Ancak işyeri hemşirelerinin görevlerini doğrudan düzenleyen bir yönetmelik yoktur. Başka bir deyişle işyeri hemşirelerinin yasal bir görev tanımı yoktur. Ancak 6331 sayılı kanunun 30. maddesinin b fıkrasının 2. bendinde işyeri hemşirelerinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları belli ölçülerde belirtilmiştir. Bu yönetmelikte hemşirelerin görevlerini nasıl yürütecekleri; işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak ortalama çalışma süreleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri konularının çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği söylenmiş, ancak daha bu konu ile ilgili yönetmelik yayınlanmamıştır.
Ancak işyeri hemşirelerinin görevleri kısaca revir hizmetlerini, enjeksiyon hizmetlerini, pansuman ve aşılama çalışmalarını, iş sağlığı kayıtlarının tutulmasını, serum takmayı, küçük cerrahi müdahaleleri, acil yardım uygulamalarını, tansiyon ölçümünü, şeker ölçümünü, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Tekrar deneyiniz

AKSARAY’A ÖZEL HALK OYUNLARI KIYAFETLERİNİ HALK OYUNU ÖĞRENCİLERİNE DAĞITILDI

Başkan Nevzat Palta: Sosyal ve kültürel belediyecilikte de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aksaray Belediyesi …

bir yorum

  1. çok bilgilendirici bir yazı teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir